Lezingen aan tweedeklassers van het Stella Maris College in Valkenburg (besloten).