Jureren voorleeswedstrijd Read2me, Newman College Breda (besloten).