Schrijversbezoeken op College de Heemlanden in Houten (besloten).