Schrijversbezoeken Groene Hart Leerpark te Alpen aan den Rijn (besloten).