Bezoek aan het Globe College in Utrecht – 2VMBO (besloten).