Schrijversbezoek Beatrix College Tilburg (besloten).