Schrijversbezoek op de Main Campus van de Amsterdam International Community School (besloten).