Schrijversbezoeken aan de groepen 5 en 6 van Auris de Spreekhoorn in Breda (besloten).