Schrijversbezoeken College De Heemlanden in Houten (besloten).