Schrijversbezoeken Lyceum Schravenlant in Schiedam (besloten).