Schrijversbezoek Rythovius College in Eersel (besloten).