Bezoek aan het Insula College te Dordrecht in het kader van de Dag van de Jonge Jury. (Besloten).